logo-mini
image

Investor

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
Proxima-Service
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
“Proxima-Service” Sp. z o.o.

Ul. Wygoda 5
31-106 Kraków

NIP 676-005-65-58,
REGON 003873875
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 7.770.500,00 ZŁ